Kursus i arbejdsmiljø - indhold og redskaber

Helhedsorienteret forståelse af arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljøproblemer, APV, arbejdsmiljøgrupper og meget andet gennemgås i CNAUs arbejdsmiljøuddannelse.

Kurset gennemgår bl.a.:

  • Redskaber til identifikation af arbejdsmiljøproblemer.
  • Redskaber til udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger.
  • Arbejdsmiljøgruppens opgaver i forbindelse med ulykker og sundhedsfarer.
  • Principper for samarbejde, formidling og pædagogiske virkemidler, der kan benyttes i arbejdsmiljøgruppen.
  • Arbejdsmiljøgruppens opgaver og funktioner i virksomheden i forhold til bekendtgørelse omvirksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.
  • Planlægning og gennemførelse af forebyggende arbejdsmiljøtiltag i virksomheden.
  • Arbejdsmiljøledelse og – certificering.


For en uddybning af uddannelsens indhold kan du se Arbejdstilsynets hjemmeside.