Netbaseret undervisning og én tilstedeværelsesdag

Opbygningen af arbejdsmiljøuddannelsen hos CNAU

Kurset består af en tilstedeværelsesdag og tre netperioder. Arbejdsmiljøuddannelsen gennemføres hos CNAU som netbaseret fjernundervisning og er på 22 timers varighed.
Hertil kommer den tid, der går til løsning af en praktisk opgave, hvor kursets indhold kobles til den enkelte deltagers arbejde i arbejdsmiljøorganisation.

Tilstedeværelsesdagen
Inden tilstedeværelsesdagen skal kursisten have gjort sig bekendt med kursussystemets opbygning og lagt en præsentation af sig selv og virksomhedens/institutionens arbejdsmiljøorganisation ind i det elektroniske klasseværelse.

På tilstedeværelsesdagen møder kursisterne hinanden og bliver præsenteret for forskellige arbejdsmiljøbegreber og kursussystemets muligheder gennemgås. Vi afdækker også forventninger mellem underviser og kursister i forhold til bl.a. responstider og opgaveomfang.

Underviser og deltager udarbejder i fællesskab en aktivitetsplan, der tager udgangspunkt i deltagerens situation. Aktivitetsplanen fungerer som kursets rettesnor.

De tre netperioder
Efter tilstedeværelsesdagen følger tre netperioder. 
I den første netperiode besvares tre generelle opgaver. 
I anden netperiode beskæftiger kursisten sig med en selvdefineret virksomhedsopgave, der tager udgangspunkt i de problemstillinger, der måtte være relevante for den enkelte kursist. 
I den tredje netperiode kompletteres uddannelsen. Det vil sige at kursusdeltageren beskæftiger sig med de emner eller områder i arbejdsmiljøet som kursisten ikke har fået kendskab til gennem opgaveløsningerne.

Herefter evalueres kurset.

Det samlede kursusforløb er fordelt over en periode på mindst 3 uger og højst 7 uger fra uddannelsens begyndelse. I hele kursusforløbet er der kontakt mellem underviseren og deltagerne og deltagerne indbyrdes.

Undervisningen gennemføres på holdstørrelser af maksimalt 20 deltagere.